Pro LGBT

Për më tepër informacion mbi organizatën Pro-LGBT, mund të vizitoni faqen tonë në Facebook dhe llogarinë tonë në Youtube.

Mund të na kontaktoni dhe përmes e-mail në:
prolgbtalbania@gmail.com, ose përmes formularit të mëposhtëm.

Historia Ime

Vizitoni Historia Ime, projektin dhe partnerin tonë në punën e të drejtave të njeriut, një media alternative që shërben si zëri i grupeve të nën-raportuara.

Mund të mësoni më shumë rreth Historia Ime përmes faqeve të tyre sociale të lidhura më poshtë:

SOS-LGBT

SOS-LGBT është linja e parë e këshillimit online për personat LGBT në Shqipëri dhe familjarët e tyre. Kjo platform ofron këshillim profesional mjekësor dhe psikologjik si dhe këshillim prindëror për çështjet e coming out (dalja hapur), shëndetit seksual dhe riprodhues, diskriminimi, bullying apo shqetësime të tjera

www.soslgbt.al.


General inquiries for Pro LGBT

For any other inquiries, please fill out the form below, and we’ll be in touch!